Usługi

Pozostałe usługi

Firma ANNOCHRON oferuje również inne usługi nie wymienione w pozostałych działach. Są to m.in.:

  • przegląd, konserwacja, serwis hydrantów wewnętrznych i węży ciśnieniowych,
  • pomiar ciśnienia hydrantów wewnętrznych,
  • montaż i konserwacja stałych urządzeń gaśniczych,
  • doractwo, montaż znaków ewakuacyjnych BHP i ppoż. (zgodnie z PN),
  • impregnacja tkanin i materiałów łatwopalnych,
  • uszczelnianie otworów technologicznych masami, piankami ogniotrwałymi,
  • wyznaczanie dróg ewakuacyjnych,
  • doradztwo w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
  • Planowanie i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego
  • inne.

Jeżeli interesująca Państwa usługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie została uwzględniona w żadnej z kategorii prosimy o kontakt za pośrednictwem zapytania e-mail lub drogą telefoniczną.