Usługi

Legalizacja sprzętu przeciwpożarowego

Po zakończeniu procesu przeglądu i konserwacji (lub ewentualnej naprawie) i stwierdzeniu sprawności badanego sprzętu przeciwpożarowego oraz zgodności jego stanu z wszelkimi wymaganiami ujętymi w aktualnych regulacjach prawnych sprzęt otrzymuje kontrolkę na której widnieje pełna nazwa oraz adres naszej firmy, pieczęć wraz z własnoręcznym podpisem oraz data ważności przeprowadzonego badania.

W przypadku gaśnic samochodowych okres ten wynosi 12 miesięcy. Dla sprzętu ppoż. wykorzystywanego w inny sposób termin legalizacji mija po 6. miesiącach.

Nasze działania w zakresie legalizacji sprzętu przeciwpożarowego obejmują również możliwość wykonania prób ciśnieniowych butli oraz zbiorników gaśniczych. Zbiorniki gaśnic o pojemności powyżej 6 litrów (dotyczy gaśnic 6 kg i więcej) mają formę dozoru pełnego i podlegają badaniom okresowym co 5 lat, a w przypadku gaśnic pianowych bez wykładziny co 3 lata. Agregaty proszkowe są pod pełnym dozorem jako stałe zbiorniki i podlegają rejestracji w UDT.